Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật và điều khoản này mô tả cách mà Học Chơi Forex đóng vai trò và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng trong quá trình sử dụng tra cứu thông tin trên trang web về kiến thức, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (sẽ đề cập đến “dịch vụ của chúng tôi”).

Chính sách bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc sử dụng chính sách bảo mật riêng biệt.

Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

Thông tin cá nhân nào bị thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Dưới đây là các loại thông tin do chúng tôi thu thập:

– Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

– Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin khi bạn tương tác với dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật công nghệ để đo lường, phân tích và điều chỉnh các dịch vụ của mình nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

– Thông tin từ các nguồn khác: chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn có sẵn công khai. Bạn cho phép chúng tôi thu thập thông tin và dữ liệu liên quan đến các hoạt động mà bạn thực hiện trong khuôn khổ dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, thông tin thiết bị (chẳng hạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt , thông số phần cứng, UDID, MEID, định vị, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có), các trang web bạn truy cập từ trang web, Facebook thuộc sở hữu của Hoa Kỳ và các ứng dụng di động, lượt truy cập, phản hồi, tên tệp và phiên bản, số nhận dạng quảng cáo và thông tin.

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành, cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi bao gồm:

– Đo lường, hỗ trợ và cải thiện dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển dịch vụ của chúng tôi.

– Đưa ra các đề xuất và cá nhân hóa trải nghiệm: chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để đề xuất các dịch vụ của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm, xác định sở thích của bạn và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với các dịch vụ của chúng tôi.

– Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.

– Liên hệ với bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, trò chuyện) và phản hồi yêu cầu của bạn.

– Một số mục đích nhất định cần sự đồng ý của bạn: chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể khi chúng tôi liên hệ với bạn.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại Học Chơi Forex hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của quý khách sau đây: